خبرمعارفه مدیر عامل جدید
 • 27 بهمن

معارفه مدیر عامل جدید

معارفه مدیر عامل جدید

ادامه مطلب
گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در کلرپارس
 • 14 بهمن

گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در کلرپارس

گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در کلرپارس

ادامه مطلب
رکورد تولید در کلرپارس شکسته شد
 • 16 دي

رکورد تولید در کلرپارس شکسته شد

رکورد تولید در کلرپارس شکسته شد

ادامه مطلب
حضور کارشناسان شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در کلرپارس
 • 18 آذر

حضور کارشناسان شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در کلرپارس

حضور کارشناسان شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در کلرپارس

ادامه مطلب
انتخاب شایسته آقای دکتر رضوانی فر به عنوان مدیر عامل شستا
 • 18 آذر

انتخاب شایسته آقای دکتر رضوانی فر به عنوان مدیر عامل شستا

انتخاب شایسته آقای دکتر رضوانی فر به عنوان مدیر عامل شستا

ادامه مطلب
کلرپارس در نمایشگاه بین المللی نساجی
 • 14 آذر

کلرپارس در نمایشگاه بین المللی نساجی

کلرپارس در نمایشگاه بین المللی نساجی

ادامه مطلب
تلاش همکاران واحد تعمیرات برق در رفع مشکل قطعی برق
 • 5 آذر

تلاش همکاران واحد تعمیرات برق در رفع مشکل قطعی برق

تلاش همکاران واحد تعمیرات برق در رفع مشکل قطعی برق

ادامه مطلب
شرکت کلرپارس در نمایشگاه آب و فاضلاب خوش درخشید
 • 18 مهر

شرکت کلرپارس در نمایشگاه آب و فاضلاب خوش درخشید

شرکت کلرپارس در نمایشگاه آب و فاضلاب خوش درخشید

ادامه مطلب
تلاش همکاران در مهار حادثه واحد کلروفریک
 • 3 مهر

تلاش همکاران در مهار حادثه واحد کلروفریک

تلاش همکاران در مهار حادثه واحد کلروفریک

ادامه مطلب
کسب عنوان قهرمانی توسط فرزند همکارمان آقای احمدی
 • 12 شهريور

کسب عنوان قهرمانی توسط فرزند همکارمان آقای احمدی

کسب عنوان قهرمانی توسط فرزند همکارمان آقای احمدی

ادامه مطلب
صعود کوهنوردان کلرپارس بر قله رفیع سبلان
 • 12 شهريور

صعود کوهنوردان کلرپارس بر قله رفیع سبلان

صعود کوهنوردان کلرپارس بر قله رفیع سبلان

ادامه مطلب
برگزاری سمینار پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کلرپارس
 • 27 مرداد

برگزاری سمینار پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کلرپارس

برگزاری سمینار پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کلرپارس

ادامه مطلب
یک اقدام استراتژیک روشن و رو به جلو در شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
 • 23 مرداد

یک اقدام استراتژیک روشن و رو به جلو در شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

یک اقدام استراتژیک روشن و رو به جلو در شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

ادامه مطلب
آگهی مزایده عمومی
 • 22 مرداد

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

ادامه مطلب