کلرپارس

اخبار

نصب برج خشک کن کلر در ساختمان واحد Bدر ادامه تکمیل پروژه افزایش ظرفیت تولید کلر، برج خشک کن کلر به وزن 3.5 تن در محل ساختمان واحد B نصب شد.

نصب این برج 13 متری و با قطر بیش از 2 متر، در حالی انجام شد که وجود تجهیزات و اسکلت فلزی به همراه لوله های حامل مواد در پیرامون محل نصب، این کار را بسیار سخت نموده بود که با تلاش و تدبیر کارشناسان زبده کلرپارس از جمله واحد پروژه و فنی مهندسی، بدون هیچ آسیب و خطری در کمترین زمان ممکن بصورت موفقیت آمیز در محل خود مستقر گردید.