کلرپارس

اخبار

بازدید دانشجویان از کلرپارسدانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشگاه محقق اردبیلی به همراه استاد خود، روز دوشنبه 11 دی ماه 96 از واحدهای مختلف بهره برداری و آزمایشگاه شرکت کلرپارس بازدید کردند. آقای مهندس صادق پیامی از واحد فنی مهندسی و مهندس امیر رومیانفر رییس آزمایشگاه کلرپارس در طول بازدید توضیحات لازم در خصوص فعالیت های کلرپارس و نحوه تولید محصولات این شرکت را ارائه داده و به سوالات فنی و تخصصی دانشجویان پاسخ دادند. لازم بذکر است هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف با هماهنگی واحد اداری و آموزش از شرکت کلرپارس بازدید به عمل می آورند.