کلرپارس

اخبار

افزایش تولید کلر با راه اندازی رزین تاورهای جدید آب نمک در کلرپارسعملیات پیش راه اندازی و راه اندازی رزین تاورهای جدید آب نمک با حضور کارشناسان چینی و با تلاش و همت کارشناسان کلرپارس و همکاری واحد های پروژه، تولید، طرح و توسعه و فنی مهندسی با موفقیت انجام گردید.

به گزارش مدیر فنی مهندسی کلرپارس، رزین تاورهای جدید آب نمک که در راستای افزایش ظرفیت کلر طراحی و ساخته شده اند، توانایی تصفیه آب نمک تا دبی 85 متر مکعب در ساعت را دارند که با این توان تصفیه، آب نمک مورد نیاز برای رسیدن به ظرفیت تولید 100 تن کلر در روز به راحتی فراهم خواهد شد.