کلرپارس

اخبار

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از کلرپارسمدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی ومعاونین این سازمان به همراه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان روز یکشنبه 5 آذر ماه 96 از شرکت کلرپارس بازدید کردند. آقایان : فضل زاده معاونت اداری و پشتیبانی، مهندس برنجی معاونت بهره برداری و همکاران اداری، فنی مهندسی، HSEQ و روابط عمومی، میهمانان را در این حضور همراهی کرده و از واحدهای مختلف کلرپارس از جمله پروژه های در دست اجرا  بازدید به عمل آمد.