کلرپارس

بازیان و نکویی‌نیا کلرپارسدکتر بازیان: پشتیبان شرکت‌های سودآور نظیر کلرپارس هستیم

 

 

۲۹ تیر ۱۴۰۱ دکتر ابراهیم بازیان، مدیرعامل شستا و دکتر منصور نکویی‌نیا، مدیرعامل تی‌پی‌کو در شرکت کلرپارس تبریز حضور یافتند و از دو خط تولید این شرکت بازدید کردند.

مهندس ابوالفضل باباپور، مدیرعامل کلرپارس ضمن استقبال، گزارشی سر پایی از وضعیت کلرپارس ارائه داد و گفت:
برای اولین‌بار محصول (فریک کلراید) را هم به کشور ترکمنستان ارسال کردیم و برنامه صادرات ادامه‌دار خواهد بود.
 
دکتر بازیان هم گفت:
طبیعتا ما از همه جهت پشتیبان شرکت‌های سودآور و تولیدکننده نظیر کلرپارس هستیم. این شرکت در حوزه پتروشیمی و مواد کلرآلکالی و مشتقات آن یگانه است و محصولاتش هم مصرف و فروش داخلی دارد و هم صادراتی است.

من معتقدم اساساً تولید بدون توسعه و تحقیقات روزآمد نمی‌تواند وجه پیش‌رونده خود را حفظ کند و کلرپارس در این حوزه باید قد بکشد و خودش را مهیا کند.

راهبرد ما در شستا توسعه صنعت هست و تکمیل زنجیره و تلاش می‌کنیم در سال تولید و دانش‌بنیان به این امر جامه عمل بپوشانیم.