کلرپارس

همایش سراسری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)همایش سراسری شستا با محوریت تولید و با تاکید بر موضوعاتی همچون اقتصاد مردمی و دانش بنیان، هم افزایی، شفافیت و انضباط مالی در روز های چهارشنبه و پنجشنبه (۲۲ و ۲۳ تیرماه) در محل برگزاری همایش های بین المللی صداوسیما برگزار خواهد شد.

همچنین هم زمان با این همایش، نمایشگاهی با محوریت معرفی جایگاه شستا در اقتصاد ملی و تولیدات داخلی برگزار خواهد شد.