کلرپارس

کلر پارس واحد نمونه استاندار ملیدر مراسمی که با حضور استاندار آذربایجان شرقی آقای مهندس خرم و تنی چند از مسولان استانی برگزار شد از

مدیرعامل شرکت کلرپارس (تابعه شستا ) آقای دکتر ابوالفضل باباپور با اهدا تندیس و لوح تقدیر تجلیل گردید.