کلرپارس

دیدار مدیرعامل کلرپارس با مدیرکل اداره پست استان آذربایجان شرقیدر دیدار مدیرعامل کلرپارس ابوالفضل باباپور با مدیرکل اداره پست استان آذربایجان شرقی مطرح شد:

همکاری مشترک مابین صنعت و پست میتواند خود موانع  ومشکلات را از دوش شرکت های تولیدی بردارد.در این دیدار آقای محمد پور بزرگ به تشریح فعالیت‌های گسترده اداره کل پست پرداخته به نقش کارکنان این مجموعه و همچنین شرکت کلرپارس اشاره نمود.

ابوالفضل باباپور هم کارکنان هر دو مجموعه را جز زحمت کشان جامعه قلمداد نموده و خواهان انعقاد تفاهم نامه با اداره کل پست در جهت تسهیل مراودات برون سازمانی شرکت کلرپارس شدند که مقرر شد بعد از بازدید مدیرکل محترم پست از شرکت و بررسی های کارشناسی این تفاهم نامه با پیگیری‌های مدیراداری و منابع انسانی شرکت کلرپارس منعقد شود.