کلرپارس

حضور موثر کلرپارس در نمایشگاه بین المللی سوریهشانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت وگاز سوریه- دمشق باحضور جمع کثیری از شرکتهای خارجی و باحضور وزیر نفت سوریه و دیگر مسئولین وسفرای خارجی در دمشق افتتاح شد.
 شرکت کلرپارس، یکی از مجموعه های تحت پوشش شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی(شستا) به عنوان یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی کشور ، در این نمایشگاه ،حضور فعال دارد.

وزیر نفت ومنابع معدنی سوریه ، میرزایی رئیس اتاق بازرگانی ایران وسوریه باحضور در غرفه کلر پارس در جریان تولید و بازار محصولات این شرکت در سوریه ،به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 این نمایشگاه مهم ازتاریخ ۱۶ تا ۱۹ تیر ماه در دمشق، جریان دارد.
 از لحظات آغازین نمایشگاه ، تجار و بازرگانان  خارجی و سوری از نمایشگاه بازدید و باحضور در غرفه کلر پارس به رایزنی های تجاری پرداخته اند.
خبرنگار العالم  باحضور در غرفه کلر پارس ، از فعالیتها و دستاوردهای صادراتی این شرکت ،گزارش تهیه وبا مهندس پاشائیان ، مدیر بازرگانی وفروش این مجموعه ، به گفتگو پرداخت.