کلرپارس

تجلیل جمعی از کارکنان شرکت کلرپارس از زحمات مدیرعامل 

در آخرین روزهای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ جمعی از پرسنل شرکت کلرپارس  در دفتر کار مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس باباپور حاضر شده و با تقدیم لوح تقدیر از زحمات و حمایت های ایشان از روند تولید و منافع پرسنل شرکت ارزش دهی به دغدغه های  منابع انسانی و پیگیری مشکلات پیش روی همکارانی که موعد بازنشستگی آنها رسیده تقدیر نمودند.

 مهندس ابوالفضل باباپور نیز گفت : وظیفه ما حفظ حمایت از نیروی انسانی است و سعی داریم که به نحو احسن  شرکت را به اهداف والا برسانیم چون سرمایه اصلی شرکتها نیروهای انسانی هستند،لذا در شرکت کلرپارس ما با یک کار تیمی و حمایت تمام نیروهای شرکت توانستیم به جهش تولید دست یابیم و در راستای تولید بیشتر با رفع موانع و استفاده از پشتیبانی داخلی که همانا همت جمعی نیروهای انسانی شاغل و پشتیبانی بیرونی که ارگانها و سازمانها هستند، قدمهای مثبتی را برداریم.