کلرپارس

اهداء خون اهدا زندگی استپرسنل شرکت کلرپارس، خون خود را اهداء کردند تا سلامتی که بزرگترین نعمت الهی است را به نشانه انسانیت و ایثار به بیماران و خانواده آنان هدیه کنند، هدیه ای از جنس نوع دوستی. این عمل خیر و خداپسندانه روز شنبه 2 اسفند ماه سال جاری در محل شرکت شرکت کلرپارس با حضور اکیپ سازمان انتقال خون استان صورت گرفت.