کلرپارس

برگزاری همایش دوشنبه های ورزش و کار در شرکت کلرپارسپویش دوشنبه های ورزش و کار با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در شرکت کلر پارس تبریز همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
در این حرکت صبحگاهی با نشاط، کارکنان کلرپارس نیم ساعت به حرکات ورزشی پرداختند که در پایان جوایزی به شرکت کننداگان به قیدقرعه اهدا شد.
همچنین از قهرمانان دو صحرانوردی کلر پارس تبریز که در مسابقات کارگران کشور به مقام قهرمانی رسیده بودند، تجلیل شد.