کلرپارس

کارگروه کلرپارس ،منتخب استان آذربایجان شرقیمراسم تجلیل از کارگروه نمونه امسال به علت شرایط کرونایی در محوطه باز شرکت کلرپارس برگزار گردید.

در این مراسم که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حضور مقامات استانی برگزار گردید، از گروه کار کارگران کلرپارس که فعالیت موثر در هم افزایی، مشارکت گروهی و انجام طرحهای مفید و ارزشمند در تحقق اهداف اقتصادی داشتند به عنوان کار گروه نمونه آذربایجان شرقی تجلیل شد.
همکاران کارگروه عبارت بودند از آقایان:
مهندس علی بشیری- مهندس مهداد اسانی- مهندس عبدالرضاحمزه و مهندس غلامرضا خانکشی زاده