کلرپارس

بازدید  فرمانده لشکر 21 حمزه نزاجا از شرکت کلرپارسفرمانده لشکر 21 حمزه نزاجا، امیر سرتیپ دوم عیسی میرزایی از قسمت های مختلف این مجموعه بازدید کرد.
در این بازدید که حجت السلام حاج آقا محمدی، رئیس عقیدتی سیاسی لشکر و تعدادی از فرماندهان ارشد نیز حضور داشتند امیر عیسی میرزایی با بیان اینکه  امروز علی رغم دشمنی ها و تحریم های ظالمانه از سوی استکبار جهانی شاهد رشد و پیشرفت کشور با تکیه بر دانش بومی هستیم گفت: امروز من مصداق بارز آن در شرکت کلرپارس به عینه مشاهده کردم، کارهایی که  صورت گرفته  اعم از ساخت داخل تجهیزات تا تولید برخی محصولات دانش بنیان که علاوه برجلوگیری از خروج منافع ارزی کشور، موفق شده با صادرات همین محصولات ارز آوری خوبی را نصیب کشور نماید و این بسیار مایه افتخار و مباهات می باشد.
در ابتدای این برنامه بازدید مهندس باباپور مدیرعامل کلرپارس با ارائه گزارشی از روند تولید، فروش، ساخت تجهیزات و صادرات  به بیان طرح های توسعه و سایر برنامه ها پرداخت.