کلرپارس

تقدیر مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان شرقی از مدیرعامل شرکت کلرپارسنشست مدیران حراست های شستا، تی پی کو و مدیران کل امنیتی و پدافند غیرعامل و حراست استان آذربایجان شرقی،  مدیران عامل و مدیران حراست شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین در شرکت کلرپارس  برگزار گردید.
در حاشیه این برنامه با اهدا لوح تقدیر  از سوی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی، از اقدامات و افزایش ضریب ایمنی و ارتقای پایداری در حوزه پدافند غیرعامل،  از مهندس باباپور مدیرعامل کلرپارس قدردانی گردید.