کلرپارس

کلرپارس مهمان برنامه گئجه لربنا به دعوت صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، تعدادی از همکاران در برنامه گئجه لر روز سه شنبه حضور یافتند.
در این دعوت که با توجه به سهم بالای کلرپارس در تولید وعرضه مواد ضدعفونی کننده و ارتقای بهداشت جامعه صورت گرفت، مدیرعامل و دو تن از مدیران شرکت به بیان اقدمات انجام شده  در بحران کرونا پرداختند.