کلرپارس

مجمع عمومی سالیانه شرکت کلرپارس برگزار شد🔶رشد بیش از ۶۵ درصدی سود

🔸بیست و سومین مجمع عمومی شرکت‌های گروه دارویی تامین امروز ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ اختصاص به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کلرپارس داشت و در ساعت ۱۰ صبح در سالن تلاش برگزار شد.

🔸ریاست مجمع امروز به‌عهده دکتر محسن صفاجو بود؛ فرشاد ملک‌وند و دکتر سیدعلی ارم، ناظران بودند و دبیری مجمع به‌عهده طاحونی گذاشته شده بود.

🔸شاخص‌های مجمع امروز:
-رشد ۴۰ درصدی فروش
-رشد بیش از ۶۵ درصدی سود
-کمترین دوره وصول مطالبات
از شاخص‌های مجمع کلرپارس بود.