کلرپارس

بازدید عضو هیئت مدیره شستا از کلرپارسدکتر  محمود ملکوتی خواه عضو هیئت مدیره و دکتر محمدی بازرس ویژه مدیرعامل شستا در ادامه بازدید از شرکت های تابعه شستا در تبریز، از شرکت کلرپارس بازدید نمودند.
دکتر ملکوتی خواه  در ابتدای بازدید گفت : کلرپارس  نقش مسئولیت اجتماعی خود  در بحران کرونا  با تولید و توزیع مواد ضد عفونی کننده با حجم بالا به خوبی ایفا کرد.
عضو هیئت مدیره شستا، سه عامل:  کاهش قیمت تمام شده ، تحویل به موقع کالا و کیفیت  بالای محصولات تولیدی را رمز موفقیت کلرپارس دانست و  ازعملکرد مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت به خاطر درایت و تدبیر  در ارتقای  جایگاه این شرکت در تمام شاخص ها،  تشکر و قدردانی نمود.
وی همچنین  از تصمیم شستا مبنی بر تقسیم ۹۵ درصدی سود هر سهم بین سهامداران خبر داد.
 مهندس ابولفضل باباپور مدیرعامل کلرپارس  در ابتدای این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت با اشاره به اینکه اولویت ما توجه به حفظ و ارتقای منافع کلیه ذینفعان میباشد و در همین راستا با سازماندهی خرید، مدیریت و صرفه جویی در هزینه ها، ارتقای بهره وری و  افزایش تولید در سال ۹۸ موفق شدیم  به سود خالص ۴۹ درصدی دست یابیم که این رقم یک رکورد بی سابقه ای برای کلرپارس میباشد.
مدیرعامل کلرپارس از بهره برداری برخی پروژه ها در ۶ ماهه دوم سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که امسال شاهد  موفقیت های  بیشتری برای کلرپارس باشیم.