کلرپارس

تقدیر از عملکرد روابط عمومی کلرپارسدر مراسم ویژه روز ارتباطات از عملکرد واحد روابط عمومی شرکت کلرپارس تجلیل بعمل آمد. در این نشست که دکتر محمد رضوانی‌فر  مدیرعامل شستا، دکتر فرهت مدیرعامل تی پی کو و مدیران عامل سایر هلدینگ‌های شستا و استادان روابط عمومی و اطلاع‌رسانی  حضور داشتند،   از سند راهبردی و اطلاع رسانی و روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا) رو نمایی شد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران روابط عمومی شستا، در قسمتی از سخنان خود به" شهروند خوب بودن شستا و شرکتهای تابعه  " اشاره کرد و گفت این به این معناست که مجموعه بزرگ شستا علی رغم اینکه یک بنکاه اقتصادی موفق میباشد،  همه مسئولیت های اجتماعی و تعهدات قانونی  خود نیز از قبیل پرداخت مالیات، توجه به مسئولیت های زیست محیطی،  پراخت حقوق کارکنان و حق بیمه به موقع آنها  را به خوبی ایفا می کند.
شایان ذکر است از مجموع بالغ بر  180شرکت تابعه شستا،  مدیران روابط عمومی شرکت های کلرپارس و توزیع داروپخش از هلدینگ شرکت سرمایه گذاری تامین و شش مدیر  از سایر هلدینگ ها مورد تجلیل قرار گرفتند.