کلرپارس

کلرپارس رکورد را شکستسیزدهمین عرضه اولیه امسال در فرابورس ایران با کشف قیمت ۲۹۵۰۰ ریالی هر سهم «کلر» در بازار دوم رقم ‏خورد.‏

یک میلیون و  ۳۰۲ هزار و ۴۹۸ نفر در عرضه ۱۵ درصد از سهام شرکت کلر پارس مشارکت کردند.

تخصیص حداکثر ۳۹ سهم به هر یک از  یک میلیون و ۲۹۲ هزار و ۷۹۴ کد معاملاتی انجام شد.