کلرپارس

 استاندار آذربایجان شرقی: کلرپارس یکی از شرکت های فعال در تولید محصولات استراتژیک کشور می باشد.



دکتر پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی به همراه معاونین ، دکتر امین زاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مهندس علیزاده مدیرکل راه و ترابری استان از شرکت کلرپارس بازدید نمودند.
در این بازدید دکتر پورمحمدی با اشاره به کسب عناوین مختلف کشوری و استانی از جمله واحد نمونه صنعتی، نمونه استاندارد کشوری و صادراتی استان در یک سال گذشته، درخصوص فعالیت های شرکت کلرپارس گفت: کلرپارس از جمله شرکت های پیشرو شستا بوده و شرکتی متخصص و فعالی است که با کادر اجرایی مجرب، اقدام به تولید محصولات استراتژیک و دانش بنیان کرده و بخش اعظمی از نیازهای کشور و حتی برخی کشورهای دیگر را تامین می کند.
 استاندار آذربایجان شرقی بر توجه به استفاده از تکنولوژی های جدید برای تولید محصولات در این شرکت تاکید کرد و افزود: بی توجهی به سرعت رشد تکنولوژی و عدم بهره برداری از آن، منجر به از دست دادن توان رقابتی و کاهش کیفیت تولید در هر مجموعه ای می شود.
در ابتدای این مراسم مهندس باباپور مدیرعامل کلرپارس گزارشی از روند تولید، فروش، صادرات و طرح های توسعه این شرکت ارائه داد.