کلرپارس

کلرپارس واحد نمونه صادراتیشرکت کلرپارس در بیست و پنجمین همایش صادرات غیر نفتی که در سالن اجلاس مصلی امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد به عنوان واحد نمونه صادراتی استان آذربایجان شرقی معرفی گردید.
 در این مراسم علاوه بر مقامات کشوری و نمایندگان مجلس، اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کشورهای ترکیه، آذربایجان، پاکستان، افغانستان و عمان نیز حضور داشتند.
مهندس باباپور مدیرعامل کلرپارس پس از دریافت لوح و تندیس این مراسم ، افزایش صادرات، افزایش بازارهای هدف و افزایش تنوع محصولات صادراتی را بعنوان شاخص های اصلی انتخاب کلرپارس به عنوان واحد نمونه برشمرد.
 کلرپارس یکی از شرکت های تی پی کو هست که امسال موفق گردیده عناوین مختلفی از جمله واحد نمونه صنعتی، واحد نمونه استاندارد کشوری و واحد نمونه صادراتی استان آذربایجان شرقی را کسب نماید.