کلرپارس

کسب مقام اول توسط فرزند همکارمان اقای رحمان احمدی در مسابقات کاراته قهرمانی کشوراسما احمدی در رده سنی نونهالان مسابقات قهرمانی کشوری دررشته کاراته سبک شوتوکان ریو به مدال طلا دست یافت. اسما  بخاطر کسب مقام اول از سوی مدیرعامل  شرکت کلرپارس آقای مهندس باباپورمورد تجلیل و تشویق قرار گرفت و لوح و هدیه ویژه ای  اهدا شد.
 مدیریت کلرپارس این موفقیت را به این قهرمان نونهال و خانواده وی تبریک گفته و برای ایشان آرزوی سربلندی می نماید.