کلرپارس

 برگزاری دوره آموزشی ایزو 9001 در کلرپارسدوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2015 روز سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۸ در سالن کنفرانس شرکت کلرپارس برگزار شد.
در این دوره آموزشی، مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت با الزامات سیستم مدیریت کیفیت آشنا شده و از آخرین تغییرات در ویرایش جدید 2015 آگاهی یافتند. ایزو 9001 ویرایش 2015 نگاهی ویژه به تهدیدات، فرصت ها و ریسک های کسب و کار دارد.
گفتنی است نزدیک به دو دهه از استقرار این سیستم در شرکت کلرپارس می گذرد و هر سالانه با ممیزی های داخلی و خارجی نگه داری و تمدید میگردد.