کلرپارس

بازدید معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کلرپارسدکتر سرزعیم ضمن بازدید از شرکت کلرپارس، از نزدیک با فعالیت های شرکت آشنا شد. در این بازدید ابتدا اقای مهندس باباپور گزارش مبسوطی پیرامون فعالیت ها، تولیدات و موفقیت های شرکت در امر تولید محصولات جدید ، صادرات وفروش ارائه نمود و سپس از واحدهای مختلف شرکت، بازدید به عمل آمد. دکتر سر زعیم در این بازدید با تاکید بر تمرکز به ارتقاء محصولات تولیدی، سود آوری و نیز تقویت و توسعه زیر ساخت ها، ارتقای سطح مراودات اقتصادی به عنوان بخشی از سیاست خارجی از سوی شرکتهای شستا،  ضمن تجلیل از اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف، ابراز امیدواری نمود، این  روند رو به رشد کماکان ادامه داشته و در آینده شاهد پیشرفت بیش از پیش کلرپارس باشیم.