کلرپارس

کلرپارس و دستاوردهای نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمیبیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز پتروشیمی  در روز 14 اردیبهشت  در حالی به کار خود پایان داد که کلرپارس از حضور خود در این نمایشگاه رضایت کامل داشت. انجام مذاکرات تجاری موفق با نمایندگانی از کشورهای ترکیه، آذربایجان، سوریه، عراق و لبنان، ارائه محصول جدید ( آب ژاول 300 گرم بر لیتر) و تجدید دیدار با مشتریان عمده شرکت و بررسی راهکارهایی برای ارتقای سطح مراودات تجاری و ...از اهم دستاوردهای این نمایشگاه برای کلرپارس بود.
شرکت کلرپارس یکی از بزرگترین تولید کنندگان کلر، سودسوزآور و مشتقات آنها و همچنین تنها تولید کننده آب اکسیژنه و پارافین کلره در کشور میباشد.