کلرپارس

اخبار

ادامه روند تولید در تعطیلات نوروزیامروز آقای مهندس باباپور ، مدیرعامل کلرپارس با حضور در شرکت و دید و بازدید نوروزی با پرسنل  تولید و پشتیبانی از واحدهای مختلف بازدید به عمل آورد
طبق برنامه کاری قرار است از پنجم فروردین، بارگیری و ارسال انواع محصولات دوباره آغاز گردد.