کلرپارس

اخبار

رکورد تولید در کلرپارس شکسته شدشرکت کلرپارس در ماه جاری برای اولین بار در تولید محصولات رکورد زد.  رکورد تولید آب اکسیژنه با 29/900 تن، آب ژاول 113 تن و کلر با 51/65 تن در روز برای اولین بار در تاریخ کلرپارس به ثبت رسید.

لازم به ذکر است دستیابی به این مهم در سایه مدیریت مدبرانه منابع با ارتقای بهره وری، تلاش و همت کارکنان پرتلاش و استفاده بهینه از تجهیزات  صورت گرفته است.