کلرپارس

اخبار

کلرپارس در نمایشگاه بین المللی نساجیشرکت کلرپارس در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نساجی که از 11 الی 14 آذرماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید، حضور یافت.

شرکت کلرپارس  یکی از بزرگترین تولید کنندگان کلر، مشتقات آن و همچنین  اولین تولید کننده آب اکسیژنه و پارافین کلره در ایران میباشد که با تولید این دو محصول بخش عمده ایی از نیاز صنایع کشور علل الخصوص صنعت نساجی به واردات رفع گردید.

کلرپارس در این نمایشگاه مورد استقبال چشمگیر صاحبان صنایع مختلف و  متخصصین قرار گرفت.