کلرپارس

اخبار

کسب عنوان قهرمانی توسط فرزند همکارمان آقای احمدیاسما احمدی دختر همکارمان آقای رحمان احمدی شاغل در واحد الکترولایزر موفق شد مقام قهرمانی کاراته کشور را کسب نماید.

این مسابقات در شهریور ماه 97 در سبک شوتوکان در شهر تهران برگزار شد و خانم اسما احمدی در رشته کومیته در وزن 40+ در رده سنی نوجوانان با رده کمربند زرد- نارنجی مقام نخست مسابقات را احراز نمود