کلرپارس

اخبار

از همکاران فعال در رعایت موارد ایمنی و قهرمان شطرنج کلرپارس تجلیل شددر حاشیه برگزاری تجلیل از خانواده شهدا و همچنین جانبازان کلرپارس روز یکشنبه 10 تیر 97 از آقای مهندس صادق پیامی که به عنوان فرد نمونه در رعایت موارد ایمنی در خرداد ماه سال جاری انتخاب شده بود و آقای علیرضا صبافر قهرمان شطرنج شرکت های تابعه دارویی کشور با اهدا جایزه تقدیر شد.

همچنین افراد برگزیده تیم های آتش نشانی در گروه های چهارگانه آتش نشانی احکام جدید خود را از دست مدیرعامل شرکت کلرپارس دریافت نمودند. در این زمینه از تلاش آقای جلیل غیاثی در امر آموزش و سازمان دهی گروه های آتش نشانی نیز تشکر و قدردانی گردید.