کلرپارس

اخبار

اهداء لوح سپاسدر راستای تشویق کارکنان در عمل به تعهدات ایمنی و به حداقل رساندن بروز خطرات و حوادث ناشی از عدم استفاده از تجهیزات ایمنی، مقارن با ماه ضیافت الهی و طی مراسمی که با حضور مدیر عامل شرکت کلرپارس جناب آقای مهندس خستوان در جمع نمازگزاران گرامی برگزار گردید، از جناب آقای بهرام موصلی کارشناس برق ابزار دقیق به دلیل رعایت نکات و موارد ایمنی قدردانی به عمل آمد.