کلرپارس

اخبار

برگزاری مسابقات شطرنج گرامیداشت هفته کار و کارگر در کلرپارسبه مناسبت هفته کار و کارگر، مسابقات انتخابی شطرنج بین شطرنج بازان چهار شرکت دارویی واقع در تبریز در شرکت کلرپارس برگزار شد. در این مسابقات که به روش سویسی برگزار شد، شش شرکت کننده به رقابت پرداختند که در پایان آقای علی صبافر از شرکت کلرپارس ضمن احراز مقام اول، مجوز حضور در مسابقات شطرنج کشوری شرکت های دارویی را کسب نمود.

همچنین در این رابطه مسابقات انتخابی پینگ پنگ نیز در محل پایگاه قهرمانی پینگ پنگ استان با حضور پینگ پنگ بازان شرکت های دارویی برگزار شد و در نهایت آقای کریم لطفی نیا از داروسازی دانا با کسب مقام اول به مسابقات کشوری دست یافت.