کلرپارس

اخبار

حضور کارشناس آساهی گلاس ژاپن در کلرپارسکارشناس شرکت آساهی گلاس ژاپن روز سه شنبه 21 فروردین 97 با حضور در شرکت کلرپارس با مدیران و کارشناسان این شرکت به تبادل اطلاعات پرداخت.

شرکت آساهی گلاس ژاپن یکی از معتبرترین شرکت تولید کننده ممبران های تبادل یونی واحدهای کلرآلکالی می باشد که در این جلسه آخرین نسخه های ممبران های موجود در دنیا از طرف کارشناس مربوطه معرفی شد.