کلرپارس

اخبار

پروژه اسیدسازی راه اندازی شدبا همت و تلاش مدیریت و کارشناسان کلرپارس و با حضور کارشناسان خارجی، پروژه اسید سازی روز پنجشنبه 10 بهمن 96 بصورت کاملا موفق راه اندازی و شروع بکار نمود.