کلرپارس

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه شرکت کلرپارس دارای گواهینامه ی ISO17025 و آزمایشگاه همکار و معتمد سازمان استاندارد و تحقیقات شنعتی ایران می باشدکه با دارا بودن دستگاه های مدرن و با تکیه به پرسنل مجرب و متخصص علاوه بر کنترل کیفیت محصولات تولیدی شرکت، در زمینه ارائه خدمات برون سازمانی به سایر واحد های تولیدی، خدماتی و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی نیز فعالیت می کند