کلرپارس

تیم پشتیبانی

 

منظور از تیم امداد حوادث اضطراری چیست؟
تیم امداد حوادث اضطراری کلرپارس تحت نظارت مستقیم شرکت کلر پارس، جهت جلوگیری از حوادث ناشی از نشت کلر در داخل کشور سازمان دهی شده است.

چه کسانی از خدمات تیم امداد حوادث اضطراری بهره مند میشوند؟
کلیه مشتریان شرکت کلر پارس

این تیم چه ساعاتی ارائه خدمت میکنند؟
تیم های امداد حوادث اضطراری بصورت شبانه روزی و در تمام ایام سال آماده ارائه خدمات برای مشتریان میباشد.

علت تشکیل تیم امداد حوادث اضطراری چیست؟
در سال های اخیر افراد و سازمانهای که با کلر ارتباط داشته اند در مـوقع بروز حوادث، با اعزام کـارکنان خود اقدام به رفع نشتی می نمودند که اکثراً افراد مهارت لازم را در این مورد نداشتند. شرکت کلر پارس با تشکیل تیم ویژه آموزش دیده ای تحت عنوان تیم " امداد حوادث اضطراری " اقدام به خدمات رسانی می نماید.

ساختار تیم امداد حوادث اضطراری چیست؟
تیم های امداد حوادث اضطراری در دو گروه سه نفری بصورت مستقیم از ابتدا تا انتهای عملیات مسئولیت خنثی سازی و ایمن سازی را عهده دار هستند.

این تیم چه مناطقی را پوشش می دهد؟
برای هر تیم یک یا چند استان واگذار شده است. این تقسیم بندی با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی استانها ایجاد شده است.

چگونه تیم امدادحوادث اضطراری از وقوع حادثه آگاه می گردد؟
سرپرست تیم امداد حوادث اضطراری از طریق تلفن شبانه روزی 6300107-0411 از وقوع حادثه مطلع شده در اولین فرصت در محل وقوع حادثه مستقر میشود.

تصمیم گیری جهت نحوه امداد رسانی با چه کسی خواهد بود ؟
سرپرست تیم امداد حوادث اضطراری در خصوص نحوه امداد تصمیم گیری مینماید.

آیا تیم امداد حوادث اضطراری در حال پیشرفت و بروز رسانی است؟
جهت آمادگی و بروز نگهداشتن تیم های امداد کلاسهای آموزشی جهت انتقال تجارب و طرح موارد جدید برگزار میشود.

تلفن تماس اضطراری بصورت شبانه روزی : 36300107 (041)