کلرپارس

تماس با ما

بازرگانی و فروش: تلفن: 36301209 - 36301206 - 36301203-041 فکس : 36301243 ایمیل: commercial@chlorpars.com


امور سهام شرکت کلرپارس :36300205-041

شماره تماس صدای مشتری :363001296-041

بازرگانی و فروش آب اکسیژنه : 5-04136301064


کارخانه : تبریز – کیلومتر 20 جاده تبریز ، تهران – ابتدای جاده باسمنج

12- 36300609(041)
36300611(041)

51335-1717


دفتر تهران : کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج خیابان داروپخش-درب شماره 2 کارخانجات داروپخش-پلاک 11

44987353- 44982933(021)
44983340(021)

13971-16396
مدیریت : 36300408 فکس : 36300409

مدیر بازاریابی و فروش :36300689-041


تدارکات: 36300103 فاکس: 36300401


آزمایشگاه : 36300319-041


کنترل کیفی : 36300108-041


فنی و مهندسی : 36300285 -041


حراست: 36300368 -041


امور اداری: 36300407- 041


امور مالی: 36300205--041


واحد طرح و توسعه : 36300398 , 36300399 -041