سال ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳ از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب ، «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد تا بیش از پیش متوجه جایگاه تولید در پیشرفت اقتصادی کشور باشیم