هم‌اندیشی صنعت و دانشگاه

هم‌اندیشی صنعت و دانشگاه

هم‌اندیشی صنعت و دانشگاه

کلرپارس میزبان جمعی از نخبگان استان همدان و دکتر خزل‌پور، ریاست دانشگاه سید‌جمال‌الدین اسدآبادی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان بود.

ابتدا مدیر اداری و روابط ‌عمومی ، شرکت کلرپارس  را به میهمانان معرفی کرد سپس مدیر تحقیق و توسعه در خصوص محصولات دانش‌بنیان شرکت مطالبی را ارائه داد.‌

در این جمع درباره طرح هسته مسئله‌محور شهید احمدی‌روشن نیز مطالبی ارزشمند بیان شد.

پس از آن، میهمانان از سایت‌های تولیدی شرکت کلرپارس بازدید کردند.

در پایان دکتر خزل‌پور ضمن تشکر از میزبانی مدیران کلرپارس،  مباحث ارائه شده در طول برنامه را دقیق و کارشناسانه ارزیابی کرده، و مقرر شد زین پس همکاری فی‌مابین شرکت کلرپارس و دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی، و تیم شهید احمدی‌ روشن در خصوص مسائل دانش‌بنیان و فنی شرکت ادامه یابد.

.