بیانیه ماموریت شرکت کلرپارس


تولید و عرضه محصولات کلر آلکالی و مشتقات آن در بازارهای منطقه با بهره گیری از تکنولوژی بالا، صیانت از محیط زیست و تامین رضایت ذینفعان

چشم انداز شرکت کلرپارس


شرکتی پیشگام، کارآمد و موفق در تولید محصولات پایین دستی کلرآلکالی، باکیفیت بالا و رویکرد سبز