خدمات آزمایشگاهیآزمایشگاه شرکت کلرپارس دارای گواهینامه ی ISO17025 و آزمایشگاه همکار و معتمد سازمان استاندارد ملی ایران می باشد که با دارا بودن دستگاه های مدرن و با تکیه به پرسنل مجرب و متخصص علاوه بر کنترل کیفیت محصولات تولیدی شرکت، در زمینه ارائه خدمات برون سازمانی به سایر واحد های تولیدی، خدماتی و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی نیز فعالیت می کند.


• آنالیز شیمیایی کامل آب و پساب
• انجام آنالیزهای شیمیایی عمومی
• آنالیز کلیه عناصر فلزی در آب، خاک و پساب با استفاده از دستگاه طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP)
• آنالیز هیدروکربن های سبک با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی (GC)
• آنالیز هیدروکربن های سبک نیتروژن دار و فسفردار با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی (GC)
• تعیین و اندازگیری عناصر سنگین فلزی ذر انواع مواد غذایی
• تعیین ترکیب درصد آلیاژهای فلزی
• ارائه خدمات در زمینه آزمونهای مقایسه ای بین آزمایشگاهی
• آنالیز ترکیب درصد کانی و نمک معدنی
• مشارکت در طرح های پژوهشی و دانشگاهی

توضیحدانلود
1گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025:2005دانلود فایل
2گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکاردانلود فایل
3لیست محدوده عملکرد آزمایشگاه به همراه قیمت ارائه خدمات آزمایشگاهیدانلود فایل