افتخارات ما


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

افتخارات شرکت کلرپارس

کارگر نمونه استانی سال1401
واحد صادر کننده برگزیده استانی سال 1400
مدیر توسعه دهنده برتر –فارمکس سال 1400
یکصد واحد مشتری مدار سال 1400
واحد نمونه ملی استاندارد کشوری سال 1400
برگزیده جشنواره حاتم-حمایت از تولید ملی سال 1400
واحد نمونه ملی استاندارد استانی سال 1400
واحد برگزیده تولید ملی-افتخار ملی-خانه صنعت و معدن سال 1400
واحد نمونه صنعت و معدن سال 1400
برند برتر کارآفرین در محیط کسب و کار سال 1400
واحد نمونه استاندارد ملی سال 1398
واحد نمونه صادراتی استان سال 1398
واحد نمونه کیفی استان سال 1398
مدیر نمونه حامی ورزش سال 1398
واحد نمونه صنعتی استان سال 1398
فعال برتر عرصه اقتصادی سال 1397
تولید کننده برتر کشوری در جشنواره تولید ملی افتخار ملی سال1396
صادر کننده نمونه سال 1396
انتخاب به عنوان یکی از 500 شرکت برتر منطقه آذربایجان در سال 95
شرکت برتر دوزادهمین نمایشگاه بین المللی آب و  فاضلاب تهران در سال 95
صادر کننده نمونه استان در سال 95
دریافت گواهینامه تعالی منابع انسانی در سال 94
صادر کننده نمونه استان در سال 94
واحد نمونه کیفی استان  در سال 94
واحد نمونه سبز کشور در سال 93
صادر کننده نمونه استان در سال 93
واحد صنعتی سبز استان در سال 93
واحد نمونه استان از سوی اداره کل تعاون، کار در سال 93
شرکت برتر نمایشگاه بین اللملی تهران در سال 93
واحد نمونه صنعتی استان از سوی سازمان صنایع در سال 93
صادر کننده نمونه استان در  سال 1392
واحد نمونه استان در سال 1392
رتبه 68 برند برتر استان آذربایجان شرقی از نظر شاخص فروش  در سال 1391
اخذ استانداردهای (ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001 IMS) سال 1391 از شرکت TUV المان
صادر کننده نمونه استان آذربایجان شرقی در سال 1391
منتخب عرصه حفاظت از محیط زیست 1391
واحد نمونه کاهش قیمت تمام شده در گروه صنایع شیمیایی در سطح کشور سال 1390
واحد نمونه فعال در توسعه فرهنگ نماز در استان سال 1390
صادرکننده نمونه استان در سال 1390
واحد نمونه کیفی در سال 1390
برند برتر استان در سال 1390
صادر کننده نمونه استان در سال 1389
مسوول نمونه کیفی استان در سال 1389
کارآفرین نمونه کشوری در سال 1389
کارگروه نمونه استان در سال 1389
واحد نمونه کیفی در سال 1388
مدیر نمونه استانی در سال 1388
کارگر نمونه کشوری در سال 1388
صادر کننده نمونه استانی در سال 1388
صادر کننده نمونه استانی در سال 1387
واحد نمونه صنعتی استان در سال 1387
انتخاب محصول هیدروژن به عنوان محصول نمونه کشوری در سال 1387
واحد نمونه صنعت کشوری در سال  1387
واحد نمونه صنعت کشوری در زمینه استاندارد در سال  1386
کارآفرین نمونه استانی در سال 1386
صادر کننده و واحد نمونه استانی در سال 1386
دارنده عنوان برتر تحقیق و توسعه  در سال 1384
صادر کننده و واحد نمونه استانی در سال 1383
کارگر نمونه کشوری سال 1382
واحد نمونه صنعتی  استانی سال 1382
واحد نمونه صنعتی  استانی سال 1381
دریافت  پروانه های کاربرد علامت استاندارد  برای محصولات  از اداره کل استاندارد
دریافت گواهینامه های ISO 90012000   و ISO 14001 و OHSAS 18001 از شرکت TUV INTERCERT